All VegVeg. Non-Veg.Non-Veg.
Chicken Supreme

Chicken Supreme

Pizza

425 (Regular)

Fresh mozzarella,marinated chicken, onion, mushroom, jalapeno tomato sauce, fresh basil